به وب سایت هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان خوش آمدید
هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان


  نتایج فستیوال پاورلیفتینگ ،پرس سینه و تک لیفت(با لوازم ) قهرمانی باشگاههای استان زنجان مورخ :97/2/14


  نتایج فستیوال پاورلیفتینگ ،پرس سینه و تک لیفت(با لوازم ) قهرمانی باشگاههای استان زنجان

  زمان برگزاری مسابقات: 97/2/14     

  مکان برگزاری : سالن شش هزار نفری انقلاب

   

  نتایج تک حرکت لیفت با لوازم

  (رده سنی نوجوانان)

  نتایج تیمی:

  1- باشگاه رسپینا : 75 امتیاز

  2- باشگاه پو.ریای ولی: 39 امتیاز

  3- باشگاه آریاتن ایجرود: 27 امتیاز

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 52 کیلوگرم، آقای محمدرضا شکری  . 

   

  1- دسته 56 کیلوگرم، آقای امیرحسین ایوبی .

  2-دسته 56 کیلوگرم ،آقای علی بیانلو در وزن .

  3- دسته 56 کیلوگرم، آقای علی ابوالحسنی.

   

  1- دسته 60کیلوگرم ،آقای رامین قربانی در وزن .

  2- دسته 60کیلوگرم ،آقای سعید محمدی .

  3- دسته60کیلوگرم ،آقای ابوالفضل عابدینی .

   

  1- دسته 67/5کیلوگرم ،آقای علیرضا حیدری .

  2- دسته 67/5 کیلوگرم ،آقای علی نظری .

  3- دسته 67/5 کیلوگرم ،آقای مهدی غفاری .

   

  1-دسته 75 کیلوگرم،آقای جواد مراد حاصلی .

  2- دسته 75 کیلوگرم ،آقای مجتبی سرخوری .

   

  1- دسته 82/5 کیلوگرم، آقای مهدی جوادی زاده  .

  2- دسته 82/5 کیلوگرم، آقای مهدی نصیری .

  3-دسته 82/5 کیلوگرم ، آقای بنامین بیات فرد .

   

  1- دسته 100 کیلوگرم ،آقای مهدی احمدی.

  2- دسته 100 کیلوگرم، آقای سینا سعیدی.

   

  1- دسته 110 کیلوگرم، آقای علی فرخی .

   

  قهرمان قهرمانان: آقای امیرحسین ایوبی.

   

  (رده سنی جوانان)

  نتایج تیمی:

  1- باشگاه رسپینا :52 امتیاز

  2- باشگاه اسکات : 50امتیاز

  3- باشگاه آرنولد کلاسیک: 32 امتیاز

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته52 کیلوگرم ، آقای حسین عابدینی .

   

  1- دسته 60کیلوگرم ،آقای محمدرضا نوا  .

   

  1- دسته 67/5 کیلوگرم، آقای مجتبی رحمانی .

  2- دسته 67/5 کیلوگرم، آقای میلاد قربانی .

  3- دسته 67/5 کیلوگرم، آقای بهزاد غیوری .

   

  1- دسته 75 کیلوگرم،آقای اصغر قره جلو  .

  2- دسته 75 کیلوگرم،آقای علی مقدم .

  3- دسته 75 کیلوگرم،آقای محمدباقر صیدی .

   

  1- دسته 82/5 کیلوگرم ،آقای سید داود هاشمی .

  2- دسته  82/5 کیلوگرم،آقای محمد بدیهی .

  3- دسته 82/5 کیلوگرم، آقای امیرحسین محبی  .

   

  1- دسته 90 کیلوگرم، آقای حمیدرضا نعمتی .

  2- دسته 90 کیلوگرم،آقای پیمان صادقی .

  3- دسته 90 کیلوگرم،آقای سید مجتبی کاظمی .

   

  1- دسته 100کیلوگرم،آقای محمدرضا قنبری .

  2- دسته 100کیلوگرم،آقای رضا صولت لیلان .

  3- دسته 100کیلوگرم،آقای جواد هاشمی .

   

  1- دسته 110کیلوگرم،آقای محمد قره داغی .

   

  1- دسته 110کیلوگرم،آقای امیرحسین ناصر .

   

  1- دسته 140-کیلوگرم،آقای سید آرسام شعیبی .

   

  1- دسته 140-کیلوگرم،،قای علی مهاجری .

   

  قهرمان قهرمانان: آقای سید داود هاشمی.

   

  (رده سنی بزرگسالان)

  نتایج تیمی:

  1- باشگاه مردان آهنین : 45 امتیاز

  2- باشگاه رسپینا : 44 امتیاز

  3- باشگاه آریا تن :34 امتیاز

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 56 کیلوگرم، آقای حسین بیات .

   

  1-دسته 60کیلوگرم،  آقای محمد شیخ ویسی .

  2-دسته 60کیلوگرم،  آقای مسعود معینی .

  3- دسته 60کیلوگرم، آقای بهمن داودی .

   

  1-دسته 75کیلوگرم،  آقای محمد مرادی .

  2-دسته 75کیلوگرم، آقای اکبر امیری.

  3- دسته 75کیلوگرم، آقای حسن فتاحی .

   

  1- دسته 82/5کیلوگرم، آقای عدنان فلاحی .

  2- دسته 82/5کیلوگرم، آقای مهدی بیگ ویردی .

  3- دسته 82/5کیلوگرم، آقای پدرام امینی .

   

  1- دسته 90کیلوگرم، آقای حامد عزیزی .

  2- دسته 90کیلوگرم، آقای صابر صفری ملاجق .

   

  1- دسته 100کیلوگرم،آقای رحیم زمان پور .

  2- دسته 100کیلوگرم،آقای سیدهادی موسوی.

  3- دسته 100کیلوگرم،آقای مجید محمدی .

   

  1- دسته 110کیلوگرم،آقای محمود مظفری .

   

  1- دسته 90کیلوگرم،آقای ابوالفضل کتابی فرد در وزن 125- کیلوگرم.

  2- دسته 90کیلوگرم،آقای مسعود معینی در وزن 125- کیلوگرم.

   

    قهرمان قهرمانان :آقای محمد مرادی.

   

  (رده سنی بزرگسالان)

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 82/5کیلوگرم، آقای محمد تقی قلی زاده . (مستر1)

   

  1-دسته 90کیلوگرم،  آقای بابک کرد .

  2- دسته 90کیلوگرم، آقای محمدرضا حنیفه لو .

  3- دسته 90کیلوگرم، آقای محمدحسین کمالی.

   

  نتایج پاورلیفتینگ با لوازم

   

  (رده سنی نوجوانان)

  نتایج تیمی :

  1- باشگاه رسپینا : 60امتیاز.

  2- باشگاه مردان آهنین: 21 امتیاز.

  3- باشگاه نیایش : 21 امتیاز

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 52 کیلوگرم ، آقای محمد شکری .

   

  1- دسته  56 کیلوگرم ، آقای امیرحسین ایوبی .

   

  1- دسته 60کیلوگرم، آقای رامین قربانی  .

  2- دسته  60کیلوگرم، آقای ابوالفضل عابدینی .

   

  1- دسته 67/5 کیلوگرم ، آقای سید محمد امین موسوی .

   

  1- دسته 75 کیلوگرم ، آقای مجتبی سرخوری  .

   

  1- دسته 82/5 کیلوگرم،  آقای مهدی جوادی زاده .

  2- دسته 82/5 کیلوگرم،  آقای محمد نصیری .

   

  1- دسته 90 کیلوگرم، آقای مهدی نعمتی.

   

  1-دسته 100 کیلوگرم، آقای سینا سعیدی .

   

  قهرمان قهرمانان: آقای امیرحسین ایوبی.

   

  (رده سنی جوانان)

  نتایج تیمی:

  1- باشگاه اسکات :51 امتیاز

  2- باشگاه رسپینا :48 امتیاز

  3-باشگاه آرنولد کلاسیک : 36 امتیاز

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 52کیلوگرم ، آقای حسین عابدینی.

   

  1- دسته 60کیلوگرم ، آقای محمد رضا نوا.

   

  1- دسته 67/5 کیلوگرم ، آقای مجتبی رحمانی.

  2- دسته 67/5 کیلوگرم ،آقای محسن نظری.

   

  1- دسته 75 کیلوگرم، آقای علی مقدم.

  2- دسته 75 کیلوگرم، آقایمسعود توحیدلو.

   

  1- دسته 82/5 کیلوگرم، آقای سید داود هاشمی.

  2- دسته 82/5 کیلوگرم، آقای امیرحسین محبی.

  3- دسته 82/5 کیلوگرم، آقایسید قادر موسوی.

   

  1- دسته 90 کیلوگرم، آقای مهدی پیری.

  2- دسته 90 کیلوگرم، آقای پیمان صادقی.

  3- دسته 90 کیلوگرم، آقای سینا رسولی.

   

  1- دسته 100کیلوگرم، آقای رضا صولت لیلان.

  2- دسته 100کیلوگرم، آقای جواد هاشمی.

  3- دسته 100کیلوگرم، آقایعلی جعفری.

   

  1- دسته 110کیلوگرم، آقای محمد قره داغی.

   

  1- دسته 125-کیلوگرم، آقای امیرحسین ناصر.

   

  1- دسته 140-کیلوگرم، آقای سید آرسام شعیبی.

   

  1- دسته 140+کیلوگرم، آقای علی مهاجری.

   

  قهرمان قهرمانان: آقای سید داود هاشمی.

   

  (رده سنی بزرگسالان)

   

  نتایج تیمی:

  1- باشگاه مردان آهنین : 60 امتیاز.

  2- باشگاه رسپینا : 30امتیاز.

  3- باشگاه  آرنولد کلاسیک :‌29امتیاز.

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 56 کیلوگرم، آقای حسین بیات.

   

  1- دسته 60 کیلوگرم ، آقای محمد شیخ ویسی.

  2- دسته 60 کیلوگرم ، آقای بهمن داودی.

  3- دسته 60 کیلوگرم ، آقای مسعود معینی.

   

  1- دسته 67/5 کیلوگرم ، آقای مجید معینی فرد.

   

  1- دسته 75کیلوگرم ، آقای اصغر قره جلو.

   

  1- دسته 82/5 کیلوگرم ، آقای علیرضا صفری.

  2-دسته 82/5 کیلوگرم ، آقای سعید حقی.

  3- دسته 82/5 کیلوگرم ، آقای جمشید حسن بیگی.

   

  1- دسته 90 کیلوگرم ، آقای صابر صفری ملاجق.

  2-دسته 90 کیلوگرم ، آقای صفرعلی بهرامی.

   

  1- دسته 100 کیلوگرم ، آقای محمود مظفری.

  2- دسته 100 کیلوگرم ، آقای مجید محمدی.

   

  1- دسته 125-کیلوگرم ، آقای ابوالفضل کتابی فرد.

  2- دسته 125- کیلوگرم ، آقای مسعود معینی.

   

  قهرمان قهرمانان : آقای محمد شیخ ویسی.

   

  (رده سنی پیشکسوتان)

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 90کیلوگرم، آقای محمدرضا حنیفه لو.

  2- دسته 90کیلوگرم، آقای بابک کرد.

   

  1- دسته 100 کیلوگرم ، آقای محمد حسین کمالی.

   

  نتایج پرس سینه با لوازم

   

   (رده سنی نوجوانان)

   نتایج تیمی:

  1- باشگاه ریپینا : 54 امتیاز.

  2- باشگاه نیایش:33امتیاز.

  3- باشگاه اسکات :29امتیاز.

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 52 کیلوگرم: آقای  محمد شکری.

   

  1- دسته 56 کیلوگرم: آقای امیرحسین ایوبی.

   

  1- دسته 60 کیلوگرم: آقای سعید محمدی.

  2- دسته 60 کیلوگرم: آقای رامین قربانی.

  3- دسته 60 کیلوگرم: آقای ابوالفضل عابدینی.

   

  1- دسته 67/5 کیلوگرم: آقای مهدی غفاری.

  2- دسته 67/5 کیلوگرم: آقای سید امین موسوس.

   

  1- دسته 75 کیلوگرم: آقای مهدی عیدی.

  2- دسته 75 کیلوگرم: آقای مجتبی سرخوری.

   

  1- دسته 82/5 کیلوگرم: آقای محمد نصیری.

  2- دسته 82/5 کیلوگرم: آقای بنیامین بیات فرد.

  3- دسته 82/5کیلوگرم: آقای مهدی جوادی زاده.

   

  1- دسته 100 کیلوگرم: آقای محمد زلف خانی.

   

  قهرمان قهرمانان: آقای مهدی عیدی.

   

  (رده سنی جوانان)

   

  نتایج تیمی:

  1- باشگاه اسکات : 60 امتیاز.

  2- باشگاه رسپینا : 50امتیاز.

  3- باشگاه آرنولد کلاسیک : 24امتیاز.

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 52 کیلوگرم: آقای حسین عابدینی.

   

  1- دسته 60 کیلوگرم: آقای محمدرضا نوا.

   

  1- دسته 67/5 کیلوگرم: آقای محسن نظری.

  2- دسته 67/5 کیلوگرم: آقای میلاد قربانی.

  3- دسته 67/5 کیلوگرم: آقای مجتبی رحمانی.

   

  1- دسته 75 کیلوگرم: آقای محمدرضا گل محمدی.

  2- دسته 75 کیلوگرم: آقای محمدرضا حمزه لو.

  3- دسته 75 کیلوگرم: آقای علی مقدم.

   

  1- دسته 82/5 کیلوگرم: آقای تورج جانی.

  2- دسته 82/5 کیلوگرم: آقای سید داود هاشمی.

  3- دسته 82/5 کیلوگرم: آقای امیرحسین محبی.

   

  1- دسته 90 کیلوگرم: آقای محمدرضا مهدیلو.

  2- دسته 90 کیلوگرم: آقای مهدی پیری.

  3- دسته 90 کیلوگرم: آقای سینا رسولی.

   

  1- دسته 100 کیلوگرم: آقای رضا صولت لیلان.

  2- دسته 100 کیلوگرم: آقای جواد هاشمی.

  3- دسته 100 کیلوگرم: آقای علی جعفری.

   

  1- دسته 110 کیلوگرم: آقای محمد قره داغی.

   

  1- دسته 125- کیلوگرم: آقای امیرحسین ناصر.

   

  1- دسته 140- کیلوگرم: آقای سید آرسام شعیبی.

   

  1- دسته 140+ کیلوگرم: آقای علی مهاجری.

   

  قهرمان قهرمانان: آقای محمدرضا مهدیلو.

   

  ( رده سنی بزرگسالان)

   

  نتایج تیمی:

  1- باشگاه اسکات( الف) : 57 امتیاز.

  2-  رسپینا : 53 امتیاز.

  3- اسکات ( ب): 46 امتیاز.

   

  نتایج انفرادی:

  1- دسته 56 کیلوگرم: آقای حسین بیات.

   

  1- دسته 60 کیلوگرم: آقای میثم آذرشب.

  2- دسته 60 کیلوگرم: آقای جواد مهدی خانی.

  3- دسته 60 کیلوگرم: آقای هادی مقدم.

   

  1- دسته 67/5 کیلوگرم: آقای بهزاد بهرامی.

  2- دسته 67/5 : آقای امیر حیدری.

  3- دسته 67/5 کیلوگرم: آقای مجید معینی فرد.

   

  1- دسته 75 کیلوگرم: آقای محمد قهرمانی.

  2- دسته 75 کیلوگرم: آقای محمد اسدی.

   

  1- دسته 82/5 کیلوگرم: آقایسعید حقی.

  2- دسته 82/5 کیلوگرم: آقای علیرضا صفری.

  3- دسته 82/5 کیلوگرم: آقای مهدی محمدی.

   

  1- دسته 90 کیلوگرم: آقای صابر صفری.

   

  تاریخ خبر: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹، ۱۰:۰۴:۴۷       بازدیدها: 183  کلیه حقوق وب سایت برای هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان محفوظ می باشد© 2015
  بالا